Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.02.2019   
Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Ogłoszenie | Karolkowa 66/74, Zgodnie z ogłoszeniem

Szczegóły
Adres nieruchomości Karolkowa 66/74
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów część działki ew. nr. 3 z obrębu 6-03-17
Powierzchnia nieruchomości 328,04 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na parking społeczny oraz dojście i dojazd do parkingu.
Okres dzierżawy od 1 października 2018 r. do 30 września 2021 r.
Wysokość czynszu 811,95 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu I - 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, kolejne do 10-tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Michał Szczęśniak, 2018-07-04 13:10:12
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-07-30 09:13:05