Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.02.2019   
Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Ogłoszenie | Szlenkierów 5, Pojemniki

Szczegóły
Adres nieruchomości Szlenkierów 5
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów część działki ew. nr. 17 z obrębu 6-03-15
Powierzchnia nieruchomości 4,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce pod pojemnik na odpady.
Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca n2021 r.
Wysokość czynszu 0,40 zł miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu zgodnie z ogłoszeniem
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Michał Szczęśniak, 2018-07-04 13:05:57
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-07-30 09:12:57