Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 16.02.2020   
Imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Ogłoszenie | J. Olbrachta 7, Zgodnie z ogłoszeniem

Szczegóły
Adres nieruchomości J. Olbrachta 7
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działekew. nr 66/2 z obrębu 6-07-03
Powierzchnia nieruchomości 23,60 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Pomieszczenie z przeznaczeniem na zbieranie odpadów komunalnych
Okres dzierżawy 3 lata
Wysokość czynszu 156,23 zł netto miesiecznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu do 10 - tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  olbrachta-7.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-06-13 12:46:15
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-07-05 11:37:02