Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.05.2019   
Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Ogłoszenie | Wolność 2A, Altana śmietnikowa

Szczegóły
Adres nieruchomości Wolność 2A
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 65/2 z obrębu 6-02-06
Powierzchnia nieruchomości 10,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów - istniejąca altana śmietnikowa
Okres dzierżawy od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Wysokość czynszu 1,00 zł netto miesiecznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy ( za rok 2018 ), do 10 stycznia 2019 r. ( za rok 2019), do 10 stycznia 2020 roku ( za rok 2020), do 10 stycznia 2021 roku ( za rok 2021)
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  wolnosc-2a.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-06-11 15:06:41
  • Ostatnia modyfikacja: Michał Szczęśniak, 2018-07-04 13:12:22