Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.05.2019   
Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Ogłoszenie | Staszica 11A, Warstwa ocieplenia

Szczegóły
Adres nieruchomości Staszica 11A
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 72 z obrębu 6-03-19
Powierzchnia nieruchomości 7,21 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku
Okres dzierżawy od 9 lipca 2018 r. do 8 lipca 2021 r.
Wysokość czynszu 13,70 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  staszica-11a.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-06-11 13:29:56
  • Ostatnia modyfikacja: Michał Szczęśniak, 2018-07-04 13:11:49