Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.05.2019   
Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Ogłoszenie | Sokołowska 18, Warstwa ocieplenia

Szczegóły
Adres nieruchomości Sokołowska 18
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 14 z obrębu 6-03-18
Powierzchnia nieruchomości 6,11 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod warstwę docieplenia ścian budynku
Okres dzierżawy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.
Wysokość czynszu 11,61 zł netto miesieczie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  sokolowska-18.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-06-07 15:24:40
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-06-29 12:04:00