Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.04.2019   
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Ogłoszenie | Syreny 33, Zgodnie z ogłoszeniem

Szczegóły
Adres nieruchomości Syreny 33
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-03-10
Powierzchnia nieruchomości 25,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy stanowiący własność m.st. Warszawy. Zagospodarownia i użytkowanie nieruchomosci tymczasowe, do czssu zagospodarowania zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Okres dzierżawy od 15 maja 2018 r. do 14 maja 2021 r.
Wysokość czynszu 550,24 zł netto + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Kolejne wpłaty: do 10 tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  syreny-33_kiosk.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-04-12 13:12:03
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-05-07 07:43:42