Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 24.04.2018   
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Ogłoszenie | Deotymy 43, Altana śmietnikowa

Szczegóły
Adres nieruchomości Deotymy 43
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 15 z obrębu 6-06-08
Powierzchnia nieruchomości 28,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów (istniejąca altana smietnikowa)
Okres dzierżawy od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r.
Wysokość czynszu 2,80 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego stycznia każdego roku
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  deotymy-43.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-04-11 13:11:58