Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.04.2019   
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Ogłoszenie | Batalionu AK „Parasol” 6, Altana śmietnikowa

Szczegóły
Adres nieruchomości Batalionu AK „Parasol” 6
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów część działki ewidencyjnej nr 44 z obrębu 6-07-03
Powierzchnia nieruchomości 33,75 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów.

Okres dzierżawy od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Wysokość czynszu 3,38 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu zgodnie z ogłoszeniem
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku
Dodatkowe informacje KW WA4M/00301702/6

Dokumenty do pobrania

  bat_-parasol-6.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Michał Szczęśniak, 2018-04-09 09:30:46
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-05-02 07:42:03