Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.04.2019   
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Ogłoszenie | E. Gibalskiego 19, Zgodnie z ogłoszeniem

Szczegóły
Adres nieruchomości E. Gibalskiego 19
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów części działek ewidencyjnych nr 59 i 62 z obrębu 6-03-13
Powierzchnia nieruchomości 1409,24 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Gruntowa, z przeznaczeniem pod parking społeczny, teren zieleni oraz budkę strażniczą, zgodnie z opinią Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, która stanowi załącznik nr 1 do wykazu.

Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r.
Wysokość czynszu 3547,87 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kolejne wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku
Dodatkowe informacje KW WA4M/00301702/6
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Michał Szczęśniak, 2018-04-09 09:19:28
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-05-02 07:41:51