Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 24.04.2018   
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Ogłoszenie | Sienna 65, Zaplecze

Szczegóły
Adres nieruchomości Sienna 65
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 44/9 z obrębu 6-01-08
Powierzchnia nieruchomości 179,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod zaplecze budowy.
Okres dzierżawy od 1 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Wysokość czynszu 678,41
Termin wnoszenia czynszu do 10 - tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  sienna-65-2018.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Krzysztof Marczak, 2018-04-04 14:28:06