Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.04.2019   
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Ogłoszenie | Długosza 6/8, Zgodnie z ogłoszeniem

Szczegóły
Adres nieruchomości Długosza 6/8
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 52/2 z obrębu 6-03-11
Powierzchnia nieruchomości 16,77 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Pomieszczenie z przeznaczeniem na zbieranie odpadów komunalnych
Okres dzierżawy 3 lata
Wysokość czynszu 111,02 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu do 10 - tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  dlugosza6_8.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-03-30 12:33:38
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-04-23 07:40:06