Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.04.2019   
Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Ogłoszenie | Jana Pawła II 63, Warstwa ocieplenia

Szczegóły
Adres nieruchomości Jana Pawła II 63
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 18/3 z obrębu 6-02-03
Powierzchnia nieruchomości 21,46 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, za przeznaczeniem na warstwę dociepleniową
Okres dzierżawy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.
Wysokość czynszu 10,77 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  jana-pawla-ii-63.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-03-29 11:40:39
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-04-20 13:22:04