Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 17.12.2018   
Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Ogłoszenie | Deotymy 58, Warstwa ocieplenia

Szczegóły
Adres nieruchomości Deotymy 58
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 20 z obrębu 6-06-09
Powierzchnia nieruchomości 20,56 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod warstwę docieplenia ścian budynku
Okres dzierżawy od 4 kwietnia 2018 r. do 3 kwietnia 2021 r.
Wysokość czynszu 39,06 zł netto miesięcznie+ podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  deotymy-58.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-03-12 14:40:59
  • Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Marczak, 2018-04-03 09:25:24