Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 16.01.2019   
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Ogłoszenie | Grzybowska 47, 47A, Zaplecze

Szczegóły
Adres nieruchomości Grzybowska 47, 47A
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 29 z obrębu 6-01-04
Powierzchnia nieruchomości 502,91 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na teren i zaplecze budowy
Okres dzierżawy od 9 kwietnia 2018 r. do 28 lutego 2021 r.
Wysokość czynszu 1906,03 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

Dodatkowe informacje

Dzierżawca będzie zobowiązany do wykonania na wydzierżawuionej nieruchomości części zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościmia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową zał 1 plan zagospodarowania terenu. Dzierżawaca będzie zobowiązany do wykonania prac na własny koszt i własnym staraniem.

Zakres pras

- wykonie ogrodzenia na granicy działek ew. nr 29 i 30/1 oraz 29 i 30/3 do ścian budynku przy ul. Grzybowskiej 45 

Ogrodzenie metalowe ażurowe, palisadowe lub panelowe, malowane w kolorze czarnym (systemowe),
z podmurówką betonową

wykonanie części utwardzenia terenu według projektu zagospodarowania w części dzierżawionej wraz z instalacją 2 szt. ławek parkowych, stojaków na 10 rowerów oraz 1 szt. kosza na śmieci w przestrzeni utwardzonej.

plantowanie terenu wraz z posadzeniem trawy
z ewentualnym zagospodarowaniem terenu nieutwardzonego zielenią miejską (urządzoną).

Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-03-12 14:40:17
  • Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Marczak, 2018-04-03 09:25:12