Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 17.12.2018   
Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Ogłoszenie | Wronia 52, Zaplecze

Szczegóły
Adres nieruchomości Wronia 52
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 14 z obrębu 6-01-04
Powierzchnia nieruchomości 196,60 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod zaplecze budowy
Okres dzierżawy od 3 kwietnia 2018 r. do 30 marca 2020 r.
Wysokość czynszu 745,11 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  wronia-52.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-03-12 13:43:08
  • Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Marczak, 2018-04-03 09:25:00