Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 16.01.2019   
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Ogłoszenie | Deotymy 49, Ogródek przydomowy

Szczegóły
Adres nieruchomości Deotymy 49
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 2 z obrębu 6-06-08
Powierzchnia nieruchomości 43,70 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
Okres dzierżawy od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r.
Wysokość czynszu 64,68 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  deotymy-49_)5.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-03-07 07:40:02
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-03-29 09:59:01