Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.10.2018   
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Ogłoszenie | Boguszewska 25, Zaplecze

Szczegóły
Adres nieruchomości Boguszewska 25
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów działka ew. nr 36 z obrębu 6-05-03
Powierzchnia nieruchomości 566,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod zaplecze budowy
Okres dzierżawy od 1 lutego 2018 r. do 31 listopada 2019 r.
Wysokość czynszu 2145,14
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatność w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  boguszewska-25.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Krzysztof Marczak, 2018-01-11 13:54:19
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-02-05 13:18:24