Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.10.2018   
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Ogłoszenie | Karolkowa 78B, Warstwa ocieplenia

Szczegóły
Adres nieruchomości Karolkowa 78B
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 95 z obrębu 6-03-13
Powierzchnia nieruchomości 6,06 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) `Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku
Okres dzierżawy od 28lutego 2018 r. do 27 lutego 2021 r.
Wysokość czynszu 11,51 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  karolkowa-78b.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-01-04 14:34:36
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-01-25 08:11:17