Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.10.2018   
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Ogłoszenie | Sienna 61, Warstwa ocieplenia

Szczegóły
Adres nieruchomości Sienna 61
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 44/9, 51 i 54 z obrębu 6-01-08
Powierzchnia nieruchomości 8,79 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod warstwę docieplenia ścian budynku
Okres dzierżawy od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2021 r.
Wysokość czynszu 16,70 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatnośc w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, kolejne w terminie do 10 tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  sienna-61.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2018-01-03 13:00:56
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2018-01-24 07:40:16