Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 25.04.2018   
Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Ogłoszenie | Ciołka 4A, Warstwa ocieplenia

Szczegóły
Adres nieruchomości Ciołka 4A
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów część działki ew. nr 102 z obrębu 6-06-08
Powierzchnia nieruchomości 13,87 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku
Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2020 r.
Wysokość czynszu 25,80 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu do 10-tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  ciolka-4a.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Krzysztof Marczak, 2017-06-14 15:07:00
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2017-07-07 07:30:44