Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 25.04.2018   
Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Ogłoszenie | Górczewska 15, Prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej

Szczegóły
Adres nieruchomości Górczewska 15
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów część działki ew. nr 41 z obrębu 6-03-19
Powierzchnia nieruchomości 6,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej - opaska budynku
Okres dzierżawy od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Wysokość czynszu 0,06 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu zgodnie z ogłoszeniem
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  gorczewska-15.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Krzysztof Marczak, 2017-06-14 15:04:43
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2017-07-07 07:30:29