Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Ogłoszenie | Nakielska 4, Zaplecze

Szczegóły
Adres nieruchomości Nakielska 4
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów część działki ew. nr 108 z obrębu 6-07-08
Powierzchnia nieruchomości 14,64 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na magazyn przenośny
Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2020 r.
Wysokość czynszu 54,46 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu z góry do 10-tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

  nakielska-4-magazyn.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Krzysztof Marczak, 2017-06-13 14:08:48
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2017-07-05 09:49:51