Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.10.2018   
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Ogłoszenie | Ostroroga 25, Parking

Szczegóły
Adres nieruchomości Ostroroga 25
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 19 z obrębu 6-03-08
Powierzchnia nieruchomości 732,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Działka gruntowa niezabudowana, położona
w obszarze, który jest objęty mpzp obszaru Młynowa –  jednostka terenowa 23F MW (U).

Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking.

Załącznik graficzny można obejrzeć na stronie internetowej www.zgnwola.waw.pl lub w siedzibie ZGN Wola – III piętro, pokój 40, 41.
Okres dzierżawy zgodnie z ogłoszeniem
Wysokość czynszu 2298,48 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu z góry do 10-tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. 
Dodatkowe informacje

Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa, jednak jest dopuszczalna do czasu realizacji ustaleń planu miejscowego.

Do gruntu zgłoszone są roszczenia byłych właścicieli. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku realizacji założeń mpzp oraz w przypadku decyzji o zwrocie przedmiotowego gruntu byłym właścicielom lub sprzedaży. 

Lokalizacja
  • Utworzył(a): Michał Szczęśniak, 2016-07-14 12:57:32
  • Ostatnia modyfikacja: Magdalena Krajewska, 2018-01-11 14:13:21