Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.10.2018   
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Ogłoszenie | Prądzyńskiego 11/13, Zgodnie z ogłoszeniem

Szczegóły
Adres nieruchomości Prądzyńskiego 11/13
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 44 z obrębu nr 6-04-07
(KW WA4M/00346884/2)
Powierzchnia nieruchomości 8391,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Działka gruntowa zabudowana*, położona w obszarze, który jest objęty mpzp rejonu Czyste.

Teren o powierzchni 5153,00 m2 (oznaczony na szkicu literami CJIHGFEDC) –  jednostka terenowa W12 U (MW). Możliwa dzierżawa na: parking, skup surowców wtórnych, magazyn, skład materiałów budowlanych, zaplecze budowy, handel, usługi nieuciążliwe.

Teren o powierzchni 3238,00 m2 (oznaczony na szkicu literami ABCDEFGA) – jednostka terenowa 13KD-Z. Dzierżawa na dojścia i dojazd, bez możliwości tworzenia naniesień trwale związanych z gruntem.

Okres dzierżawy na podstawie Zarządzenia 4400/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2013 r. - do trzech lat .
Wysokość czynszu warunkowana celem dzierżawy, zgodnie z tabelą minimalnych miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego.
Termin wnoszenia czynszu do 10-tego dnia każdego miesiąca.
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

W celu obejrzenia nieruchomości należy zgłosić się do administracji Młynów, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelberga 15, tel. 22 620 10 60.

Załącznik graficzny można obejrzeć na stronie internetowej www.zgnwola.waw.pl lub w siedzibie ZGN Wola, ul. Bema 70,  III piętro, pokój 40.

* fragmenty konstrukcji (ściany szczytowe, fragmenty ścian budynków, stopy fundamentowe) do rozbiórki przez przyszłego Dzierżawcę, po wykonaniu własnym staraniem i na własny koszt projektu rozbiórki i uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód.

Lokalizacja
  • Utworzył(a): Zbysław Czupryński, 2016-06-23 14:41:37
  • Ostatnia modyfikacja: Magdalena Krajewska, 2018-01-11 14:13:47