Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 14.08.2020   
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Ogłoszenie | Tylna, Altana śmietnikowa

Szczegóły
Adres nieruchomości Tylna
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów część działki ew. nr 39/1 z obrębu6-07-13
Powierzchnia nieruchomości 47,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przenazczeniem na miejsce do zbierania odpadów - istniejąca altana śmietnikowa wraz z dojazdem
Okres dzierżawy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wysokość czynszu 10,15
Termin wnoszenia czynszu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy ( za rok 2020) do dnia 10 stycznia 2021 rolu ( za rok 2021) do dnia 10 stycznia 2022 roku (za rok 2022)
Zasady waloryzacji czynszu

IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.

Dodatkowe informacje
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Krzysztof Marczak, 2019-12-06 08:31:32
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2019-12-30 07:27:09