Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 14.08.2020   
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Ogłoszenie | Wolska 60, Garaż

Szczegóły
Adres nieruchomości Wolska 60
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 134/2 z obrębu 6-03-18
Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż
Okres dzierżawy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wysokość czynszu 71,28
Termin wnoszenia czynszu pierwsza wpłata: 10 dni toboczych od dnia podpisania umowy, Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajduje się naniesienie - garaż, wybudowany przez dotychczasowego posiadacza gruntu (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa)

Dokumenty do pobrania

  wolska-60.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Krzysztof Marczak, 2019-11-22 09:47:33
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2019-12-16 07:36:22