Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 28.09.2020   
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Kontener na gruz

Krok 1:

Ustal miejsce możliwej lokalizacji kontenera z właściwą komórką organizacyjną Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola:

 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło
  ul. Ciołka 33, 01-445, Warszawa
  22 49 58 490
 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów
  ul. Wawelberga 15, 01-118, Warszawa
  22 49 58 460
 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki
  ul. Nowolipki 16, 01-019, Warszawa
  22 49 58 470
 • Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa
  ul. Ogrodowa 28/30, 00-896, Warszawa
  22 49 58 480
Linki pomocne do ustalenia danych ewidencyjnych gruntu:

Linki pomocne do ustalenia zarządcy drogi:

Krok 2:

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie zgodnie ze wzorem
 2. Odbitkę z zasadniczej mapy miasta z zaznaczeniem obszaru będącego przedmiotem wniosku (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy).
  Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa, nr tel.: 22 44 31 660. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.
 3. Uchwałę o wyborze Zarządu i uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
 4. NIP, REGON/PESEL
 5. Opcjonalnie Oświadczenie o zamiarze korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Więcej o e-BOK znajdziesz tutaj.
  Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Termin odpowiedzi:
Informacja o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku będzie przekazana po uzyskaniu stosownych opinii potwierdzających możliwość udostępnienia gruntu m.st. Warszawy w formie umowy dzierżawy.

Uwagi:

 1. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego z tytułu ustawienia kontenera wynosi 51,82 zł netto. Opłata jest naliczana w formie ryczałtu miesięcznego, niezależnie od liczby dni przypadających na zajęcie nieruchomości m.st. Warszawy w danym miesiącu kalendarzowym.
 3. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wydzierżawiającego wynikających z umowy, dzierżawca zobowiązany jest. do wpłacenia kaucji pieniężnej w wysokości równej czteromiesięcznemu czynszowi dzierżawnemu brutto.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 5. Zarządzenie nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r.w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy, z późn. zm.
 6. Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela nieruchomości jest Prezydent m.st. Warszawy, zmienione zarządzeniem nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2018 r.
 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-25 13:07:08
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-04-17 15:17:42