Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 01.10.2020   
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Gastronomia z wózków/rowerów

Krok 1:

Wybierz miejsce do prowadzenia działalności gastronomicznej z wózków/rowerów na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Dostępne lokalizacje:

 • Skwer „Górka” Plac Zabaw Krochmalna 3

Krok 2:

Skontaktuj się w pracownikami Działu Dzierżawy Gruntów, pod nr tel.: 22 495 84 32, aby uzyskać informację czy miejsce, którym jesteś zainteresowany jest wolne.

Krok 3:

Złóż wniosek o udostepnienie miejsca

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie zgodnie ze wzorem
 2. Dokumentację zdjęciową lub projekt wózka/roweru gastronomicznego.
 3. Pozytywną opinię Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, dotyczącą estetyki wózka/roweru gastronomicznego.
 4. Opcjonalnie Oświadczenie o zamiarze korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Więcej o e-BOK znajdziesz tutaj.
  Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Termin odpowiedzi:
Termin rozpatrzenia wniosku i ewentualnego zawarcia umowy wynosi 14 dni.

Uwagi:

 1. Stanowiska udostępnia się zgodnie z kolejnością składania wniosków.
 2. Wysokość wynagrodzenia pobieranego z tytułu udostępnienia miejsc do prowadzenia działalności gastronomicznej wynosi: 5 zł netto (stawka dzienna) lub 120,00 zł netto (stawka miesięczna).
 3. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, kupiec zobowiązany jest do wpłacenia kaucji pieniężnej w wysokości równej miesięcznemu czynszowi brutto.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 5. Zarządzenie nr 5848/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy, z późn. zm.
 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-05-10 09:50:36
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-04-17 15:16:25