Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 28.09.2020   
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

FAQ

 1. Czy pobierane są opłaty za złożenie wniosku?
  Nie. Złożenie wniosku nie podlega opłatom.
   
 2. Czy Zakład zapewni mi kontener oraz worki na gruz gdy wystąpię z wnioskiem o dzierżawę gruntu z ww. przeznaczeniem podczas remontu lokalu?
  Nie. Wynajem kontenera bądź worka na gruz leży po stronie Dzierżawcy. Zakład nie prowadzi działalności związanej z wynajmem kontenerów oraz worków.
   
 3. Czy wniosek należy złożyć osobiście?
  Wniosek o dzierżawę nieruchomości można złożyć osobiście w siedzibie Zakładu przy ul. J. Bema 70 w Warszawie, przesłać pocztą tradycyjną na adres Zakładu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@zgnwola.waw.pl
   
 4. Jakie są stawki czynszu dzierżawnego?
  Minimalne stawki czynszu dzierżawnego są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. zmienionego zarządzeniem nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2018 r. Wysokość czynszu dzierżawnego jest zależna od celu dzierżawy oraz powierzchni dzierżawionego gruntu. Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
   
 5. Kiedy najwcześniej przed planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej mogę złożyć wniosek o udostepnienie stanowiska do handlu obwoźnego?
  Wniosek o udostępnienie stanowiska do handlu obwoźnego można złożyć maksymalnie na sześć miesięcy przed planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-30 11:36:42
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2019-02-15 11:00:12